Home KÊNH KIẾN THỨCKiến thức chuyên ngànhDành cho người mới 5 cuốn sách hay nhất dành cho dân kiểm nghiệm

5 cuốn sách hay nhất dành cho dân kiểm nghiệm

by Phạm Cao Trọng

5 cuốn sách hay nhất dành cho dân kiểm nghiệm

Hóa phân tích hiện Đại được viết bởi tác giả David T Harvey là một trong những tài liệu giảng dạy toàn diện nhất về môn Hóa Phân tích. Nội dung bao gồm lý thuyết phân tích theo cổ điển và hiện đại phù hợp với môi trường học thuật và thực nghiệm trong công việc.

Tải ở đây

Sổ tay kỹ thuật & thiết bị hóa phân tích bởi tác giả Frank A. Settle là tài liệu tra cứu ban đầu cho hầu hết các thiệt bị lĩnh vực phân tích hóa học chính (Chiết tách, sắc ký, kỹ thuật định tính-định lượng, quang phổ, khối phổ, các kỹ thuật điện hóa, phương pháp phân tích không phá hủy...)

Tải ở đây

Sổ tay hóa phân tích của tác giả Pradyot Patnaik là tài liệu tra cứu dùng cho nhà khoa học/ kỹ sư, bao gồm nhiều bảng biểu, thông số hóa lý và biểu đồ cần thiết cho lĩnh vực hóa phân tích

Tải ở đây

Hướng dẫn sử dụng Excel trong Hóa phân tích được viết bởi tác giả Robert de Levie cung cấp các hướng dẫn cụ thể về thống kê, cân bằng hóa học, tính toán pH, chuẩn độ, và các phương pháp công cụ như sắc ký, quang phổ và điện phân.

Tải ở đây

Sổ tay hóa phân tích định lượng trình bày lý thuyết cơ bản và các chủ đề thực nghiệm, điểm khác biệt của tài liệu này có chứa những quy trình/ hướng dẫn dành cho các yêu cầu phân tích cụ thể, phù hợp làm tài liệu tra cứu ban đầu cho việc phát triển phương pháp

Tải ở đây

0 Bình luận
0

Related Posts

Để lại bình luận