Lý thuyết độ dẫn điện

by Phạm Cao Trọng

LÝ THUYẾT ĐỘ DẪN ĐIỆN

Độ dẫn điện đã được đo trong thực tế trong hơn 100 năm và nó vẫn là một tham số phân tích quan trọng và được sử dụng rộng rãi hiện nay. Độ tin cậy cao, độ nhạy, phản ứng nhanh và chi phí tương đối thấp của thiết bị khiến độ dẫn điện trở thành công cụ có giá trị, dễ sử dụng để kiểm soát chất lượng.

conductivity measuring cell

Cell đo độ dẫn điện

Giá trị độ dẫn điện không đặc trưng cho riêng lẻ ion nào mà phản ánh tổng tất cả các loại ion hòa tan (muối, axit, bazơ và một số chất hữu cơ) trong dung dịch. Điều này có nghĩa là kỹ thuật này không thể phân biệt từng loại ion khác nhau, giá trị đọc được là hiệu ứng kết hợp của tất cả các ion trong mẫu. Nhờ đó, độ dẫn điện là công cụ quan trọng để theo dõi và giám sát chất lượng các loại nước khác nhau (nước tinh khiết, nước uống, nước thiên nhiên, nước xử lý, vv...) và các dung môi khác. Tương tự, nó cũng được sử dụng để xác định nồng độ của các hóa chất có tính dẫn định dẫn điện.
Về nguyên tắc, một tế bào đo độ dẫn bao gồm một cặp điện cực với một điện thế được áp vào. Máy đo độ dẫn sẽ đo dòng điện và tính toán thành giá trị độ dẫn (xem Hình).

Nội dung chi tiết

0 Bình luận
0

Related Posts

Để lại bình luận