Home Giới thiệu Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi

Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi

by KiểmNghiệm.net

Sứ mệnh

  • Quy tụ các anh, chị, cá nhân đang là đang hoạt động trong lĩnh vực phòng thí nghiệm trong và ngoài nước.
  • Kết nối các chuyên gia, quản lý cao cấp của các phòng thí nghiệm trong và ngoài nước.
  • Cùng nhau chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm nghiệm từ lý thuyết đến thực chiến nhằm phục vụ cho sứ mệnh nâng cao chất lượng sản phẩm Việt và tôn vinh giá trị “tri thức Việt”.

Giá Trị Cốt Lõi

Dành cho các thành viên của Cộng Đồng Kiểm Nghiệm

  • Cầu thị: Cởi mở kết nối và tiếp thu những kiến thức mới trong lĩnh vực
  • Rộng Lượng: Cho đi là còn mãi
  • Sáng Tạo: Thực hiện sứ mệnh Cộng Đồng với sự nhiệt thành và nguồn lực cho phép. Kết hợp giá trị cộng đồng, và giá trị cá nhân một cách hiệu quả nhất trên con đường phụng sự cộng đồng.
  • Chính Trực: Kiên định giữ vững và cam kết với mục tiêu, sứ mệnh của cộng đồng.