Home Giới thiệu

Giới thiệu

by KiểmNghiệm.net

Chào mừng đến với kênh thông tin của

CỘNG ĐỒNG KIỂM NGHIỆM VIÊN VIỆT NAM


CỘNG ĐỒNG KIỂM NGHIỆM VIÊN VIỆT NAM (KIỂMNGHIỆM.net ) là tổ chức phi lợi nhuận, được tạo ra với tôn chỉ:

  • Quy tụ các anh, chị, cá nhân đang là đang hoạt động trong lĩnh vực phòng thí nghiệm trong và ngoài nước.
  • Kết nối các chuyên gia, quản lý cao cấp của các phòng thí nghiệm trong và ngoài nước.
  • Cùng nhau chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm nghiệm từ lý thuyết đến thực chiến nhằm phục vụ cho sứ mệnh nâng cao chất lượng sản phẩm Việt và tôn vinh giá trị “tri thức Việt”.

 

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG


KẾT NỐI

  • Xây dựng và phát triển cộng đồng dựa trên giá trị chân thành, chất lượng và hiệu quả bằng việc kết nối các thành viên cùng quan điểm, các nhân sự cấp cao từ các phòng thí nghiệm

CHIA SẺ

  • Chia sẻ tri thức với đa dạng các chủ đề nhằm cập nhật kiến thức đúng đắn và thực chiến cho các cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực kiểm nghiệm thông qua các hoạt động chia sẻ định kỳ qua online (eLearning, livestream) và offline

HỢP TÁC

  • Đẩy mạnh sự hợp tác và hỗ trợ từ Cộng Đồng Kiểm Nghiệm Viên Việt Nam với các phòng thí nghiệm hoặc giữa các phòng thí nghiệm với nhau để góp phần phát triển một cách bền vững, có nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội.

CÁC SỰ KIỆN DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG


Lớp Học Cộng Đồng

  • Cung cấp những lớp học qua online, giúp cộng đồng tiếp nhận những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao cần thiết cho ngành nghề liên quan kiểm nghiệm, quản lý & kiểm soát chất lượng.

Tuesday Showtime

  • Các buổi chia sẻ ngắn hạn từ 1-2 buổi, nội dung tập trung vào case study & ứng dụng thực tế.

Talkshow

  • Các chương trình được đồng tổ chức chuẩn chỉnh với đối tác, đơn vị tài trợ/ bảo trợ cho Cộng Đồng Kiểm Nghiệm Viên; cập nhật những công nghệ mới, kiến thức mới và chuyên sâu.

Họp mặt & Bootcamp

  • Đẩy mạnh hoạt động kết nối và hợp tác giữa các cá nhân/ tổ chức trong lĩnh vực thí nghiệm trên tinh thần góp phần mang lại giá trị thiết thực cho xã hội và đề cao tư duy cộng đồng và nguyên tắc rộng lượng, chính trực.