Home Giới thiệu

Giới thiệu

by KiểmNghiệm.net

Chào mừng đến với kênh thông tin của

CỘNG ĐỒNG KIỂM NGHIỆM VIÊN VIỆT NAM


CỘNG ĐỒNG KIỂM NGHIỆM VIÊN VIỆT NAM (KIỂMNGHIỆM.net ) là tổ chức phi lợi nhuận, được tạo ra với tôn chỉ:

  • Quy tụ các anh, chị, cá nhân đang là đang hoạt động trong lĩnh vực phòng thí nghiệm trong và ngoài nước.
  • Kết nối các chuyên gia, quản lý cao cấp của các phòng thí nghiệm trong và ngoài nước.
  • Cùng nhau chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm nghiệm từ lý thuyết đến thực chiến nhằm phục vụ cho sứ mệnh nâng cao chất lượng sản phẩm Việt và tôn vinh giá trị “tri thức Việt”.

 

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG


KẾT NỐI

  • Xây dựng và phát triển cộng đồng dựa trên giá trị chân thành, chất lượng và hiệu quả bằng việc kết nối các thành viên cùng quan điểm, các nhân sự cấp cao từ các phòng thí nghiệm

CHIA SẺ

  • Chia sẻ tri thức với đa dạng các chủ đề nhằm cập nhật kiến thức đúng đắn và thực chiến cho các cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực kiểm nghiệm thông qua các hoạt động chia sẻ định kỳ qua online (eLearning, livestream) và offline

HỢP TÁC

  • Đẩy mạnh sự hợp tác và hỗ trợ từ Cộng Đồng Kiểm Nghiệm Viên Việt Nam với các phòng thí nghiệm hoặc giữa các phòng thí nghiệm với nhau để góp phần phát triển một cách bền vững, có nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội.

CÁC SỰ KIỆN DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG


eLearning

  • Hỗ trợ những khóa học miễn phí dành cho Kiểm Nghiệm Viên từ mức độ Cơ bản đến Trung cấp.

Talkshow

  • Chia sẻ kiến thức trực tiếp giữa các chuyên gia, diễn giả trong lĩnh vực thí nghiệm, nhằm cập nhật kiến thức, thông tin và kinh nghiệm thực tế trong các chủ đề phù hợp xu thế. Hoàn toàn miễn phí!

Họp mặt & Bootcamp

  • Đẩy mạnh hoạt động kết nối và hợp tác giữa các cá nhân/ tổ chức trong lĩnh vực thí nghiệm trên tinh thần góp phần mang lại giá trị thiết thực cho xã hội và đề cao tư duy cộng đồng và nguyên tắc rộng lượng, chính trực.