Home KÊNH KIẾN THỨC Hiểu Rõ Hơn Về CLRW: Nước Tinh Khiết Trong Phòng Thí Nghiệm Lâm Sàng

Hiểu Rõ Hơn Về CLRW: Nước Tinh Khiết Trong Phòng Thí Nghiệm Lâm Sàng

by Lê Ngân

Hiểu Rõ Hơn về CLRW: Nước Tinh Khiết trong Phòng Thí Nghiệm Lâm Sàng

Trong thế giới của các phòng thí nghiệm lâm sàng, nước đóng một vai trò quan trọng độ. Mỗi kết quả xét nghiệm, mỗi chẩn đoán, phụ thuộc vào tính toàn vẹn của môi trường và các chất thử được sử dụng cũng như chất nước nước sử dụng. Tiêu chuẩn nước  Phòng Thí Nghiệm Lâm Sàng (CLRW) đã được thiết lập để xác định các thông số và yêu cầu cho nước được sử dụng trong các ứng dụng phòng thí nghiệm. 

Hiểu Rõ Hơn về CLRW: Nước Tinh Khiết trong Phòng Thí Nghiệm Lâm Sàng

Hiểu Rõ Hơn về CLRW: Nước Tinh Khiết trong Phòng Thí Nghiệm Lâm Sàng

Nước thuốc thử phòng thí nghiệm lâm sàng?

CLRW là nước tinh khiết được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong môi trường phòng thí nghiệm. Nó là một chất siêu tinh khiết, được tinh chế cao, vượt quá tiêu chuẩn của cả nước khử ion. CLRW về cơ bản không chứa ion, chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ và vi khuẩn, đảm bảo tối thiểu sự can thiệp với các xét nghiệm phòng thí nghiệm tinh vi. Hãy coi nó như một tấm vải trống, không có bất kỳ tạp chất nào có thể làm sai lệch kết quả.

Các thông số kỹ thuật của CLRW

 • Ô nhiễm vi khuẩn: <10 CFU/ml
 • Điện trở suất: >10 MΩ.cm  ở 25 °C 
 • Tổng carbon hữu cơ (TOC): <500 ppb
 • Bộ lọc cuối cùng: tối thiểu 0,22 micron

  Hiểu Rõ Hơn về CLRW: Nước Tinh Khiết trong Phòng Thí Nghiệm Lâm Sàng

  Hiểu Rõ Hơn về CLRW: Nước Tinh Khiết trong Phòng Thí Nghiệm Lâm Sàng

Tại sao phải trộn nước thử nghiệm?

Việc pha trộn nước kiểm tra trong phòng thí nghiệm phục vụ nhiều mục đích. Đầu tiên và quan trọng nhất, nó cho phép phòng thí nghiệm tạo ra các dung dịch tùy chỉnh với nồng độ chính xác cho các thí nghiệm và phân tích cụ thể. CLRW, với các tiêu chuẩn đặc biệt, cung cấp một cơ sở đáng tin cậy để tạo ra các dung dịch này, đảm bảo tính nhất quán và chính xác trong các quy trình phòng thí nghiệm. Ngoài ra, việc pha trộn nước kiểm tra tại nơi giúp phòng thí nghiệm có sự kiểm soát cao hơn về chất lượng của nước được sử dụng trong các thí nghiệm của họ, điều này tương ứng với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt yêu cầu cho kiểm tra lâm sàng

CLRW đóng một vai trò quan trọng trong các ứng dụng phòng thí nghiệm khác nhau:

 • Chuẩn bị chất thử
 • Chuẩn bị chất tẩy
 • Pha loãng mẫu
 • Nước cấp cho thiết bị
 • Rửa và tráng

  Hiểu Rõ Hơn về CLRW: Nước Tinh Khiết trong Phòng Thí Nghiệm Lâm Sàng

  Hiểu Rõ Hơn về CLRW: Nước Tinh Khiết trong Phòng Thí Nghiệm Lâm Sàng

CLRW có nhiều ứng dụng trong nhiều quy trình phòng thí nghiệm. Nó thường được sử dụng trong việc chuẩn bị chất reagent, chuẩn cân bằng và làm mỏng cho mẫu. Trong sinh học phân tử, CLRW rất quan trọng cho các phản ứng PCR, trình tự DNA và các phương pháp phân

0 Bình luận
0

Related Posts

Để lại bình luận