Home KÊNH KIẾN THỨCKiến thức thiết bị & vật tưHPLC & GC Cân nhắc khi trộn dung môi pha động HPLC ngoại tuyến

Cân nhắc khi trộn dung môi pha động HPLC ngoại tuyến

by Kiểm Nghiệm

Chất lượng nước phù hợp để phân tích HPLC?

Sẽ rất hiếm khi bạn bắt gặp phương pháp HPLC sử dụng một dung môi duy nhất trong suốt quá trình thực hiện. Các dung môi tinh khiết được giữ trong bình chứa pha động cần được trộn theo tỷ lệ cần thiết trong điều kiện đẳng dòng.
IMG 9989
IMG 9989
Trộn các dung môi là một bước quan trọng vì các sai lệch trong quy trình có thể ảnh hưởng đến sắc ký đồ và phép phân tích.

Khả năng trộn lẫn của các dung môi

Khả năng trộn lẫn của các dung môi liên quan trực tiếp đến độ phân cực của chúng. Hãy nhớ ‘Như tan như tan’. Các dung môi được trộn phải được trộn lẫn với nhau theo mọi tỷ lệ vì không thể sử dụng các dung môi không thể trộn lẫn hoặc trộn lẫn một phần trong phân tích HPLC. Các dung môi thường được sử dụng như nước, metanol, axetonitril và tetrahydrofuran hoàn toàn có thể trộn lẫn với nhau và thường được sử dụng trong phân tách pha đảo ngược.

Hiệu ứng nhiệt độ

Mật độ của dung môi thay đổi theo nhiệt độ, do đó ảnh hưởng đến thể tích pha chế. Để có độ tái lập tốt, trước khi trộn các chai dung môi nên được giữ một thời gian trong phòng thí nghiệm để ổn định về nhiệt độ phòng thí nghiệm.

Các dung môi hiếm khi trộn theo phương pháp cân bằng và khi trộn chiếm thể tích ít hơn tổng thể tích riêng lẻ của chúng trước khi trộn. Ngoài ra, có thể có những thay đổi về nhiệt độ do quá trình trộn có thể dẫn đến sự thay đổi về thể tích. Trộn metanol với nước dẫn đến làm nóng trong khi axetonitril và nước khi trộn sẽ dẫn đến làm mát. Để bù đắp cho những thay đổi nhiệt trên cùng một trình tự trộn, cần tuân thủ mọi lúc. Nên đo các thể tích cần thiết một cách riêng biệt và trộn chúng thay vì lấy một thể tích của một dung môi trong ống đong hoặc bình định mức có chia độ và thêm thể tích này với thể tích khác.

Sự tinh khiết

Nên sử dụng dung môi cấp HPLC. Loại này được điều chế thương mại từ quá trình chưng cất dung môi loại AR sau đó lọc. Nước phải có độ tinh khiết cao và có thể thu được bằng hệ thống thẩm thấu ngược có bán trên thị trường. Xem liên kết về Yêu cầu nước của HPLC.

Bước sóng cắt tia UV

Bước sóng cắt tia UV là yếu tố quan trọng cần xem xét để quyết định loại dung môi HPLC nào có thể được trộn lẫn khi sử dụng máy dò UV. Điểm cắt tia cực tím chỉ định bước sóng thấp nhất mà máy dò tia cực tím có thể được sử dụng cho một dung môi cụ thể. Giá trị ngưỡng tia cực tím của một số dung môi phổ biến được cung cấp tại đây:

 Solvent  UV Cut off (nm)
 Methanol 205
Water 190
 Acetonitrile 190
 Tetrahydrofuran 212
 Hexane 195

Chỉ số khúc xạ

Chỉ số khúc xạ của dung môi cần được xem xét trước khi trộn dung môi khi sử dụng máy dò RI. Chiết suất của mẫu phải càng khác càng tốt với chiết suất của pha động để có phản ứng đáng kể

Độ nhớt

Dung môi phải có độ nhớt thấp để chuyển dòng và chuyển khối lượng chất phân tích vào và ra khỏi lỗ pha tĩnh một cách hiệu quả. Dung môi nhớt cũng dẫn đến áp suất ngược cột cao.

Khả năng nén

Một số dung môi khó nén hơn những dung môi khác. HPLC hoạt động dưới áp suất cao và sự sai lệch tốc độ dòng chảy có thể do khả năng nén của dung môi. Hệ thống bơm hiện đại phù hợp với khả năng nén của dung môi và đảm bảo tốc độ dòng chảy nhất quán.

Dung môi độc hại

An toàn khi sử dụng nên là mối quan tâm hàng đầu của bạn. Cố gắng tránh càng xa càng tốt các dung môi độc, dễ cháy hoặc gây ung thư.

Trong bài viết này, các lưu ý đối với việc trộn pha động theo cách thủ công được đề cập. Bài viết tiếp theo sẽ đề cập đến việc trộn các pha động trong hệ thống bằng cách sử dụng các tùy chọn trộn áp suất thấp và cao.

Chúng tôi hoan nghênh các nhận xét, đề xuất và kinh nghiệm của bạn về chủ đề được đề cập.

0 Bình luận
0

Related Posts