Home Kiến thức thiết bị

Kiến thức thiết bị

by KiểmNghiệm.net

KIẾN THỨC THIẾT BỊ

Để thực hiện tốt công việc kiểm nghiệm, tất cả các kỹ thuật viên cần hiểu rõ các kỹ thuật đo lường cơ bản cũng như nguyên lý vận hành thiết bị của phòng thí nghiệm. Nội dung chuyên mục này hỗ trợ nhà khoa học/ kỹ thuật viên phòng thí nghiệm nhận ra và tránh những nguồn sai số trong quá trình đo lường, mặt khác cũng có thể giúp thiết lập lại quy trình để tối ưu hóa hiệu quả công việc thử nghiệm.

Đối với phòng thí nghiệm hiện đại, quản lý tốt trang thiết bị là điều kiện tiên quyết giúp đảm bảo chất lượng và sự ổn định của quy trình thử nghiệm.

Cân thí nghiệm

Thiết bị đo pH, độ dẫn, ion, DO

Can say am

Cân sấy ẩm