Home TIN TỨC & THƯỜNG THỨCTin Khoa học và Đời sống TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

by Kiểm Nghiệm

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, TSKH Phan Xuân Dũng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm bầu cử tỉnh Ninh Thuận.

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Khi là Đại biểu Quốc hội, TSKH Phan Xuân Dũng sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội; tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan.

Theo danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu do các cơ quan Trung ương giới thiệu có 194 người, địa phương giới thiệu 301 người; tự ứng cử 4 người; Số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách ở Trung ương là 126 người. Thành phố Hà Nội: 29 người và TP. HCM là 30 người.

Nguồn: vustra

0 Bình luận
0

Related Posts