Home TIN TỨC & THƯỜNG THỨCTin Khoa học và Đời sống Liên hiệp Hội Việt Nam phê duyệt dự án Làng sinh thái nông nghiệp bền vững

Liên hiệp Hội Việt Nam phê duyệt dự án Làng sinh thái nông nghiệp bền vững

by Kiểm Nghiệm

Một trong những mục tiêu của dự án đề ra là có 300 hộ tham gia sẽ giảm 70% lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật

Theo Quyết định số 491/QĐ-LHHVN ngày 25/6/2021, đây là dự án viện trợ nước ngoài không hoàn lại do Trung tâm Hỗ trợ Giá trị Bản địa và Môi trường Bền vững, tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập trực thuộc, tiếp nhận và triển khai với tổng kinh phí thực hiện là 471.000 EUR do Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới của Đức tài trợ, thực hiện tại xã Yên Hân và Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Dự án được triển khai trong thời gian từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2023, với mục tiêu nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái bền vững, sản xuất sạch và an toàn cho cộng đồng người dân tộc thiểu số tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Mục tiêu hướng đến của dự án là có 75% số thôn bản tại 2 xã tham gia, trong đó có ít nhất 50% phụ nữ tham gia, xây dựng được kế hoạch phát triển nông nghiệp sinh thái của thôn bản; 75% số thôn bản thực hiện được tất cả các mục tiêu theo kế hoạch phát triển nông nghiệp sinh thái;

Dự án cũng hướng đến mục tiêu có ít nhất 300 hộ nghèo người dân tộc thiểu số giảm 70% lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật; có từ 60 hộ nghèo người dân tộc thiểu số sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất (như máy sấy năng lượng mặt trời, máy bơm thủy lực, máy chưng cất tinh dầu sử dụng năng lượng mặt trời…); 17 bản kế hoạch sản xuất sinh thái, sạch và an toàn được xây dựng cho 17 thôn bản, bao gồn các điểm chính như sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái, giảm thuốc trừ sâu, phân bón hóa hóa học, “sạch làng ngõ xóm”.

Chính quyền địa phương cũng đã phê duyệt chủ trương tiếp nhận Dự án, đồng thời chỉ định cụ thể các sở ban ngành liên quan phối hợp trong quá trình triển khai.

Nguồn: vusta.vn

0 Bình luận
0

Related Posts