Khối lượng trễ trong HPLC là gì?

by Kiểm Nghiệm

Khối lượng trễ trong HPLC là gì?

Độ trễ thể tích, thể tích chết, thể tích dừng và khoảng trống thể tích là những thuật ngữ được biết rõ trong phân tích HPLC. Đây là hữu ích cho một phân tích chính xác các sản phẩm dược phẩm bằng HPLC.
primer F AllianceHPLCSystem
primer F AllianceHPLCSystem
Thể tích trễ trong HPLC thường là một chủ đề mà hầu hết mọi người không chỉ các chuyên gia trong ngành hóa học phân tích mà còn các lĩnh vực không liên quan khác tìm cách làm rõ hoặc tìm cách hiểu những gì nó đòi hỏi. Do đó, bài viết này nhằm mục đích khai sáng cho bất kỳ ai cần có sự hiểu biết vững chắc về khái niệm này ở khía cạnh dược phẩm hoặc công chúng có ý định hiểu biết cơ bản về ý tưởng cho mục đích tri thức. Do đó, đưa ra một lời giải thích ngắn gọn và rõ ràng về âm lượng trễ trong HPLC, sẽ khiến mọi người đọc bài viết hiểu rõ và thỏa đáng về khái niệm này.

HPLC là tên viết tắt của sắc ký lỏng hiệu năng cao. Đó là một kỹ thuật được sử dụng trong hóa học phân tích để phân tách, định lượng và xác định từng thành phần có trong hỗn hợp. Bơm được sử dụng để truyền chất lỏng dung môi có áp suất với hỗn hợp mẫu qua cột được chỉ định chứa đầy vật liệu hấp phụ. Các yếu tố riêng biệt khi chảy ra do sự khác biệt về tốc độ dòng chảy của chúng.

Sắc ký lỏng hiệu năng cao chủ yếu được sử dụng trong sản xuất, ví dụ như các sản phẩm dược phẩm, trong các vấn đề pháp lý để phát hiện sự hiện diện của thuốc steroid có trong nước tiểu và cho các mục đích y tế, ví dụ, kiểm tra mức độ Vitamin D trong huyết thanh của nhiều người khác . Âm lượng trễ trong HPLC xuất hiện khi sử dụng các dụng cụ trộn gradient với áp suất thấp

Thể tích giữa đầu vào cột và điểm trộn độ dốc mang lại âm lượng trễ trong HPLC. Các thể tích riêng bao gồm thể tích ống, kim phun, bơm và ống liên quan. Do đó, thể tích có độ trễ thời gian trước khi bắt đầu bất kỳ độ dốc nào chuyển thành thể tích trễ trong HPLC.

Thể tích trễ trong HPLC dẫn đến việc giữ đẳng dòng (Isocratic) khi độ dốc bắt đầu khác với hệ thống này. Để cân bằng lại cột trước khi tiêm tiếp theo, thể tích trễ được tuôn ra. Thể tích trễ ảnh hưởng đến thông lượng và cả chuyển trong phương thức gradient từ hệ thống này sang hệ thống khác. Đáng chú ý là tác động của nó không ảnh hưởng đến sự phân tách đẳng dòng trong HPLC

Thể tích biến đổi phải bằng khoảng trống thể tích cột cộng với thể tích trễ của dòng biến đổi. Đây là một quy tắc chung giúp người ta biết khi nào mẫu được tiêm sẽ bắt đầu có một sự bắt đầu thực sự của gradient khi việc giữ dòng không đổi kết thúc.

Tóm lại, những tiến bộ trong công nghệ đã chủ yếu cách mạng hóa thiết kế và do đó hiệu suất của các máy HPLC có tác động đến thể tích trễ của HPLC. Do đó, các thiết bị hiện đại xuất hiện chủ yếu có thể tránh hoặc thậm chí ngăn chặn hoàn toàn thể tích trễ trong HPLC. Điều này đạt được bằng cách trì hoãn thời gian tiêm cho đến khi độ dốc tăng lên đến mức đầu vào của kim phun. Việc rút ngắn thể tích cân bằng lại cột cũng đảm bảo tiêm chậm. Do đó, thể tích độ trễ độ dốc trong HPLC, do đó, được giảm thiểu đáng kể đến mức gần hoàn thành.

0 Bình luận
0

Related Posts