Home KÊNH KIẾN THỨCKiến thức thiết bị & vật tưHPLC & GC Trộn trực tuyến dung môi HPLC – Trộn áp suất thấp và cao

Trộn trực tuyến dung môi HPLC – Trộn áp suất thấp và cao

by Kiểm Nghiệm

Trộn trực tuyến dung môi HPLC – Trộn áp suất thấp và cao

Phân tích HPLC thường sử dụng rửa giải Isocratic hoặc Gradient. Trong chế độ đẳng dòng, thành phần pha động không thay đổi trong quá trình chạy phân tích trong khi ở chế độ rửa giải gradient, thành phần pha động thay đổi theo chương trình xác định trong quá trình chạy.

Trong bài viết trước về cách pha trộn dung môi ngoại tuyến đã được thảo luận. Quá trình trộn thêm để đạt được thành phần pha động cần thiết diễn ra trong hệ thống HPLC tùy thuộc vào lựa chọn vận hành.

Phương pháp đẳng dòng thường sử dụng hỗn hợp dung môi hữu cơ với nước. Dung môi tinh khiết được đặt trong bể chứa pha động hoặc hỗn hợp trộn sẵn được đưa đến hệ thống bằng cách bố trí bơm cần thiết.

Low Pressure Mixing 830x686
Low Pressure Mixing 830×686
Low Pressure Mixing 830x686

Trộn áp suất thấp

Quá trình trộn các thành phần pha động diễn ra ở phía áp suất thấp trước khi vào bơm. Các van điện từ chia tỷ lệ cung cấp dung môi riêng lẻ đến buồng trộn và hỗn hợp được dẫn đến cột sắc ký với tốc độ dòng chảy không đổi bởi máy bơm ở phần ra cuối bơm
Hệ thống áp suất thấp có khả năng cung cấp sự kết hợp của tối đa 4 dung môi khác nhau.

Trộn áp suất cao

High Pressure Mixing 830x782

Ở chế độ áp suất cao, các máy bơm riêng lẻ dẫn từng dung môi đến buồng trộn, nơi quá trình trộn diễn ra dưới áp suất cao hơn và hỗn hợp pha động sau đó được dẫn đến cột.

Ý nghĩa của Dwell Volume

Thể tích giếng là thể tích vật lý từ điểm trộn dung môi đến khi bắt đầu cột. Hệ thống áp suất cao có thể tích ngăn nằm trong khoảng từ 1,5 – 3,0 ml vì quá trình trộn diễn ra sau khi bơm trong khi ở hệ thống trộn áp suất thấp, quá trình trộn xảy ra trước máy bơm vì vậy thể tích ngăn có thể lên đến 4,0 ml vì nó bao gồm thể tích trong buồng trộn và đường ống lên đến máy bơm

Trong quá trình lập trình, thành phần cuối cùng đến cột sau khi trộn vì nó phải vượt qua thể tích nằm đó. Độ trễ nhiều hơn trong các hệ thống trộn áp suất thấp nên thời gian lưu của pic rửa giải sớm dài hơn pic rửa giải muộn. Sự khác biệt như vậy là không đáng kể trong các sự phân tách đẳng dòng.

Trộn áp suất cao và áp suất thấp

Cả hai hệ thống đều có những ưu điểm riêng và không thể khẳng định rằng hệ thống này vượt trội hơn hệ thống kia. Tuy nhiên, rất thích hợp để liệt kê ra một so sánh ngắn gọn của cả hai hệ thống:
Do nhiệt của thành phần trộn có thể khác nhau khi trộn nhưng phần mềm ngày nay cung cấp các tính năng hiệu chỉnh.
Sử dụng nhiều hơn một máy bơm trong bơm cao áp đồng nghĩa với việc tăng chi phí và bảo trì nhiều hơn.
Hệ thống áp suất cao thường được giới hạn trong 2 dung môi
Trộn áp suất cao cung cấp khả năng kiểm soát chính xác và tái tạo thành phần pha động lên đến 0,1%
Trộn áp suất thấp có thể hữu ích hơn trong công việc phát triển vì có thể vận hành đến các hệ thống bậc bốn
Việc thoát ra ngoài các khí hòa tan có thể gây ra nhiều vấn đề hơn trong quá trình trộn áp suất thấp vì vậy việc khử khí của pha động là điều cần thiết
Việc thải khí hòa tan ra ngoài có thể gây ra các vấn đề trong phân tích HPLC và bài viết tiếp theo về khử khí của pha động sẽ thảo luận ngắn gọn về các kỹ thuật khử khí khác nhau.

0 Bình luận
0

Related Posts